Graag stellen we aan jullie voor …

Joop Hoefnagels, mede-eigenaar/ algemeen directeur Hoefnagels Marine

Joop Hoefnagels (36) is sinds 30 juni jl. mede-eigenaar van Hoefnagels Marine. Samen met zijn broer Luc runt hij dit prachtige familiebedrijf. Ze vormen de vierde generatie Hoefnagels, dat al in 1884 werd opgericht. Joop is een geboren en getogen Tilburger en woont – samen met vriendin Kim en dochter Ceesje – nog altijd met veel plezier in zijn geboortestad.

Het ondernemerschap lonkt

Joop studeerde hbo Bedrijfseconomie in Breda, en behaalde daarna zijn master of Finance aan Tilburg University. Na zijn studies werkte hij bij diverse bedrijven van verschillende omvang in functies als creditmanager en business controller. Zijn eerste werkervaring deed hij op bij DAF trucks in Eindhoven, een perfecte leerschool met al snel veel verantwoordelijkheden en doorgroeimogelijkheden. De kanttekening van een grotere organisatie is dat er beperkte ruimte is voor eigen input en ondernemerschap, iets wat Joop al gauw tegenstond. De stap naar het MKB was daarmee een bewuste keuze. Een organisatiebrede blik op de operationele activiteiten boden wél de ruimte voor eigen input en ondernemerschap. Na ervaringen binnen verschillende bedrijven en sectoren besloot hij in 2019 zelfstandig ondernemer te worden.

Aan de slag binnen Hoefnagels Marine

De eerste die bij Joop aanklopte als opdrachtgever was zijn broer Luc, die toen recentelijk het bedrijfsonderdeel Hoefnagels Marine had overgenomen van hun oudste broer en achterneef. Daarmee was Hoefnagels Marine volledig losgekoppeld van het familiebedrijf Hoefnagels Firesafety, en is het als stand-alone bedrijf voortgezet. Luc hield zich bezig met uitdagende taken (strategie/ nieuwe koers) en vroeg of Joop hem hierin wilde ondersteunen. Het bedrijf had duidelijk een frisse wind nodig. Joop: ‘Natuurlijk wilde ik dit graag doen. Ik nam een adviserende rol aan als “buitenstaander”, zodat ik Luc kon helpen met de operationalisering. De samenwerking bleek direct heel soepel en effectief te verlopen, en dat is nu gelukkig nog steeds zo.’ Joop is erg trots dat Luc, Hoefnagels Marine uit het familiebedrijf heeft overgenomen en daarmee de bedrijven van elkaar heeft kunnen loskoppelen. ‘Het feit dat het een familiebedrijf is, brengt met zich mee dat alles wat gevoeliger ligt. Er komen emoties bij kijken en met keuzes dient zorgvuldig te worden omgegaan. Dat is altijd goed gegaan, met een succesvolle splitsing tot gevolg.’

‘Na ruim een jaar samenwerking binnen Hoefnagels Marine, stelde Luc mij de vraag of ik er iets voor zou voelen om Hoefnagels Marine sámen voort te zetten’ zegt Joop. ‘Natuurlijk was ik vereerd en bleek het een bevestiging van een gevoel wat we beiden hadden. Een zorgvuldig proces zorgde voor de formele overdracht afgelopen zomer.

Kansen en uitdagingen

Joop houdt zich bezig met de financiële huishouding en interne stukken, zoals personeelszaken. Luc verzorgt de commerciële en technische kant van het verhaal. Hoewel de twee goed kunnen samenwerken, lopen zij – net als iedere organisatie –tegen uitdagingen aan. ‘Het allerbelangrijkste is dat de projectplannen op orde zijn. In de toekomst willen we opschalen en continue verbetering blijven doorvoeren. Een scherpe planning en duidelijke communicatie zijn cruciaal voor een soepele doorstroom van projecten.’, vertelt Joop. Een andere uitdaging heeft betrekking op het personeel; met de groei die we doormaken hebben we meer personeel nodig. ‘Als bedrijf wil je werknemers aan je binden en zo lang mogelijk behouden, maar in deze tijd is dat zo makkelijk nog niet. Vooral ten aanzien van werving, zijn we volop bezig met de zichtbaarheid van ons bedrijf. We maken en realiseren namelijk unieke producten én projecten en hebben daarmee een bepaalde aantrekkingskracht. Dat mag iedereen zien en mogen wij zelf meer uitstralen.’

 

Trots op Hoefnagels Marine

Trots kijkt Joop terug op de ontwikkeling van de laatste jaren; ‘Er staat een nieuw bedrijf. Veranderingen zijn doorgevoerd, door terug te gaan naar de basis. We hebben de processen bekeken en geoptimaliseerd: van teamopstellingen tot duidelijk inzichtgeven van de koers die we varen. En we hebben nog volop mooie toekomstplannen!’

Zowel zakelijk als privé was het een mooie reis. ‘Ik ben trots op mijn broer Luc en blij dat ik als mede-eigenaar kan bijdragen aan de ontwikkeling van dit familiebedrijf. We hebben genoeg kansen om te groeien: van het opschalen van type projecten tot het standaardiseren van nieuwe productlijnen. We beseffen ons heel goed dat we met gepassioneerd en kundig personeel werken, dat zich dagelijks meer dan 100% inzet. Iets wat we koesteren en geen vanzelfsprekendheid is.’

Hij vervolgt: ‘Iedereen heeft de afgelopen jaren hard gewerkt en daar plukken we nu de vruchten van. We kijken er enorm naar uit om in het nieuwe jaar te verhuizen naar ons nieuwe pand aan de T58. Een mooie, grote stap voor onze organisatie, maar bovenal een beloning voor de drive en inzet van onze mensen.

 

Work hard, play hard

Of Joop naast zijn gezin en werk ook nog hobby’s heeft? Uiteraard! Hij heeft juist te veel hobby’s. Maar het voetballen op zondag, gezelligheid met vrienden en Willem II blijven boven aan zijn lijstje staan!